Our Phone Number: 053 730 821 Our Email Address: steunpunt@welzijn.net

Armoede, gemeentebeleid

Armoede, gemeentebeleid

16 november 2016 by Peter Dauwe 0 comments

’t kan verkeren. Neem nu Ninove. Daar werd op de Gemeenteraad n.a.v. de Werelddag
tegen Extreme Armoede door Open VLD (in de oppositie) voorgesteld om de
belasting te verhogen voor armoedebestrijding. Niemand minder dan
oud-burgemeester Michel Casteur stak zijn nek uit.

Schepen van armoedebestrijding Katie Coppens (SP.a-Groen) zag de nood niet in en verwees
daarbij naar zowel externe diensten (Kind&Gezin, Teledienst,…) als stads-
en OCMW-diensten. Gemeenteraadslid Kurt Van Den Driessche (NV-A) pleitte dan
weer voor personeelsafbouw en vervangend vrijwilligerswerk. En Bea Cantillon
(directeur Centrum voor Sociaal Beleid) maar wetenschappelijk aantonen dat
armoedebestrijding veel krachtiger moet.

Tags:

Comments

Leave a comment!

Italic en bold

*Dit is italic*, en _dit ook_.
**Dit is bold**, en __dit ook__.

Links

Dit is een link naar [Procurios](http://www.procurios.nl).

Lijsten

Een lijst met bullets kan worden gemaakt met:
- Min-tekens,
+ Plus-tekens,
* Of een asterisk.

Een genummerde lijst kan worden gemaakt met:
1. Lijst-item nummer 1.
2. Lijst-item nummer 2.

Quote

Onderstaande tekst vormt een quote:
> Dit is de eerste regel.
> Dit is de tweede regel.

Code

Er kan een blok met code worden geplaatst. Door voor de tekst vier spaties te plaatsen, ontstaat een code-block.

Close