Our Phone Number: 053 730 821 Our Email Address: steunpunt@welzijn.net

De lesgevende vrijwilliger

De lesgevende vrijwilliger

16 november 2016 by Peter Dauwe 0 comments

Vrijwilligers, het zout en het peper van onze samenleving toch. Zouden er wiskundeleraars om een bewijs willen vragen? Meer kans dat taalleraars er een mooi onderwerp voor een verhandelingen in vinden. Of misschien voelen zij zichzelf ook aangesproken?

‘Omdat een gelijke start een recht is,’ richtten vier leerkrachten alvast de vzw leerKracht Aalst op. De vereniging zoekt actieve of gepensioneerde leerkrachten die eén tot twee uurtjes ondersteuning willen geven aan kinderen basisonderwijs met achterstand. Veelal betreft het kinderen uit kansarme middens. Kinderen gaan zich al gauw minderwaardig voelen als ze niet meekunnen op school. Die neerwaartse spiraal tegengaan is het doel van deze vzw. (www.leerkrachtaalst.be )

Tags:

Comments

Leave a comment!

Italic en bold

*Dit is italic*, en _dit ook_.
**Dit is bold**, en __dit ook__.

Links

Dit is een link naar [Procurios](http://www.procurios.nl).

Lijsten

Een lijst met bullets kan worden gemaakt met:
- Min-tekens,
+ Plus-tekens,
* Of een asterisk.

Een genummerde lijst kan worden gemaakt met:
1. Lijst-item nummer 1.
2. Lijst-item nummer 2.

Quote

Onderstaande tekst vormt een quote:
> Dit is de eerste regel.
> Dit is de tweede regel.

Code

Er kan een blok met code worden geplaatst. Door voor de tekst vier spaties te plaatsen, ontstaat een code-block.

Close