Our Phone Number: 053 730 821 Our Email Address: steunpunt@welzijn.net

Iedereen een smartphone?

Iedereen een smartphone?

13 januari 2017 by Peter Dauwe 0 comments

De e-ID-kaartlezer verdwijnt want hebben we niet allemaal een smartphone? Deze boodschap bracht een fiere minister van Digitale Agenda en Telecom Alexander De Croo. Meer comfort binnenkort om vertrouwelijke documenten te lezen, te bewerken, op te laden... Geen gedoe meer met aparte aparaatjes.

Mooi, maar de gedachten mogen ook uitgaan naar de leefloners die erop aangekeken worden omdàt ze een smartphone hebben. 'Ongeoorloofde luxe,' denken toch niet weinigen die het liefst de OCMW-steungenieters op water en brood zouden zetten. Minister De Croo had niet beter kunnen verkondigen dat wat levensnoodzakelijk is een evolutief begrip is. Wie zich wil handhaven in onze digitale en technologische wereld zal een smartphone nodig hebben, al was het om zijn belastingen netjes te kunnen betalen.

Verder mogen de gedachten gaan naar wie aan de andere kant van de digitale kloof staat. Onder hen nogal wat ouderen en gezien algemeen bekend is dat we een flink stuk langer gaan leven dan onze overgrootouders zal er nog een hele tijd rekening mogen gehouden worden met de zogenaamde digibeten.

Tags:

Comments

Leave a comment!

Italic en bold

*Dit is italic*, en _dit ook_.
**Dit is bold**, en __dit ook__.

Links

Dit is een link naar [Procurios](http://www.procurios.nl).

Lijsten

Een lijst met bullets kan worden gemaakt met:
- Min-tekens,
+ Plus-tekens,
* Of een asterisk.

Een genummerde lijst kan worden gemaakt met:
1. Lijst-item nummer 1.
2. Lijst-item nummer 2.

Quote

Onderstaande tekst vormt een quote:
> Dit is de eerste regel.
> Dit is de tweede regel.

Code

Er kan een blok met code worden geplaatst. Door voor de tekst vier spaties te plaatsen, ontstaat een code-block.

Close