Our Phone Number: 053 730 821 Our Email Address: steunpunt@welzijn.net

Welzijnseconomie als antwoord op populisme

Welzijnseconomie als antwoord op populisme

25 januari 2017 by Peter Dauwe 0 comments

Vergeet de lagergeschoolden niet maar bouw de welzijnseconomie uit veeleer dan de protectionistische toer op te gaan. Dat schrijft Guy Tegenbos vandaag in zijn column van De Standaard. Overschot van gelijk. Samen met tal van andere organisaties draagt Steunpunt Welzijn actief bij tot de sociale economie. Deze verdient meer respect en kansen.

Guy Tegenbos:

(...) Bij grote sluitingen kwamen outplacement en herscholing op het menu. Voor de helft van de getroffenen bood dit soelaas, voor de laaggeschoolden nauwelijks. Waarom? Er is toch werk genoeg! Ja, maar niet voor iedereen. Voor lagergeschoolden  is er nauwelijks nog werk. Dat ondergraaft de samenleving meer dan we denken. Slechts voor vier op de tien lagergeschoolden is hier werk. Dat is  minder dan in Nederland en Duitsland. Het kan dus anders.

Mijn overtuiging én ervaring is dat veel lagergeschoolden een hoger niveau kunnen bereiken als hen aangepaste vormingstrajecten aangeboden worden met direct perspectief op werk. We moeten de sociale economie opnieuw mee voor die kar spannen en bijvoorbeeld de invoegbedrijven nieuw leven inblazen. Daarnaast moeten we bepaalde vormen van laaggeschoolde arbeid goedkoper maken. Het grootste succes ooit is de sector van de dienstencheques. Dat succes is zelfs zo groot dat de bijkomende banen vooral moeten worden ingenomen door ... ingeweken arbeidskrachten.

Het moet mogelijk zijn met minder verregaande ondersteuning vergelijkbare economische takken te ontwikkelen, vooral gericht op dienstverlening aan huishoudens, de welzijnseconomie en de buurteconomie. En de oude afspraak dat men in ruil voor de steun werkkrachten mag laten doorstromen naar andere sectoren, moet men hernemen. Een  herlanceringseconomie  is hier nodig. (...)

Zie: http://www.standaard.be/cnt/dmf20170124_02693205?shareId=0037b401bf97fbb4f483325efbb92140799ce21051420c41ee7042b499067a202c0f17e5e7ad9e9409957ad83ab4073dfc1b582fb3cf02d31b5f934071cda50ef04103e6c29bcd2b03a4919d758c77b6

Comments

Leave a comment!

Italic en bold

*Dit is italic*, en _dit ook_.
**Dit is bold**, en __dit ook__.

Links

Dit is een link naar [Procurios](http://www.procurios.nl).

Lijsten

Een lijst met bullets kan worden gemaakt met:
- Min-tekens,
+ Plus-tekens,
* Of een asterisk.

Een genummerde lijst kan worden gemaakt met:
1. Lijst-item nummer 1.
2. Lijst-item nummer 2.

Quote

Onderstaande tekst vormt een quote:
> Dit is de eerste regel.
> Dit is de tweede regel.

Code

Er kan een blok met code worden geplaatst. Door voor de tekst vier spaties te plaatsen, ontstaat een code-block.

Close