Our Phone Number: 053 730 821 Our Email Address: steunpunt@welzijn.net

De" W van Welzijn

De" W van Welzijn

21 februari 2017 by Peter Dauwe 0 comments

Venster

Ooit stond ‘welzijn’ tegenover ‘welvaart’, dit onder het motto ‘een mens leeft niet van geld alleen’. Vandaag geeft het beleid de indruk dat ‘welzijn’ helemaal los staat van wonen, werken, cultuur, mobiliteit,… De minister of schepen van Welzijn is niet bevoegd voor sociale woningen, leefbaar werk, bibliotheken, verenigingen, files, openbaar vervoer. Nochtans heeft dit allemaal wel degelijk effect op ons aller welzijn.

Alsof we ‘welzijn’ altijd maar willen minimaliseren. Vroeger als kleine rechtzetting bij de ongebreidelde economische expansie ten koste van de leefbaarheid, vandaag verengen we ‘welzijn’ tot zorg en hulp aan de meest kwetsbaren, met hooguit enkele preventiecampagnes er bovenop.

De zogeheten welzijnssector doet goed werk maar de functie van ‘laatste hulp bij ongevallen’ legt alleen maar nog meer de vinger op de wonde van allerlei on-welzijn.

De opsomming hiervan is minder deprimerend dan het lijkt. Er kan wel degelijk verholpen worden aan pestgedrag op school of op het werk, het sociaal weefsel hoeven we niet zomaar kapot te laten gaan, de economie kan zeker aan kortgeschoolden meer kansen bieden dan nu het geval is, het moordend verkeer kan nog veel veiliger georganiseerd worden… Gelukkig bestaat er op al deze domeinen een gezonde welzijnsreflex.

In de 21ste eeuw mag het niet te soft klinken, anders hadden we geschreven dat we met z’n allen verantwoordelijk zijn voor het welzijn van ons allen. Toch zijn dit het soort statements dat we nodig hebben, nu zelfs de mensenrechten al luidop een illusie en fakenews genoemd worden.

Comments

Leave a comment!

Italic en bold

*Dit is italic*, en _dit ook_.
**Dit is bold**, en __dit ook__.

Links

Dit is een link naar [Procurios](http://www.procurios.nl).

Lijsten

Een lijst met bullets kan worden gemaakt met:
- Min-tekens,
+ Plus-tekens,
* Of een asterisk.

Een genummerde lijst kan worden gemaakt met:
1. Lijst-item nummer 1.
2. Lijst-item nummer 2.

Quote

Onderstaande tekst vormt een quote:
> Dit is de eerste regel.
> Dit is de tweede regel.

Code

Er kan een blok met code worden geplaatst. Door voor de tekst vier spaties te plaatsen, ontstaat een code-block.

Close