Our Phone Number: 053 730 821 Our Email Address: steunpunt@welzijn.net

KLAS-EN-COO

 

Klas-en-coo

Sociale uitsluiting op school is erg ingrijpend voor kinderen. Pestgedrag kan vermeden worden. Het is erg zinvol om kinderen al van jongs af aan te leren samenwerken en elkaar te respecteren i.p.v. elkaar te bekampen. Samen met Edhuca Aalst haalt Steunpunt Welzijn de proefbewezen Edhuca-methodiek uit... Mexico (omgekeerde NGO-wereld?). Het nieuw project Klas-en-coo brengt de werkelijk coöperatieve klas dichterbij.

Video: Frans Limpens over de Edhuca-methodiek, die toegepast wordt in Klas-en-coo.Frans Limpens, grondlegger van de Edhuca-methodiek

Download hier onze infobrochure

Eindtermen en ontwikkelingsdoelen

Actueel

De eerste basisscholen (vanaf derde leerjaar) gaan in september 2017 van start.

Ondersteuning vanuit het project: driedaagse vorming (in Aalst, Het Wereldhuis – 14-15-16 juni 2017) en begeleiding.

Vorming voor leerkrachten basisonderwijs: info en inschrijving

Sponsor-etentjes

Steun dit project door te komen eten op een van de sponsor-etentjes die doorgaan in het Wereldhuis. Zie op http://www.edhuca-aalst.be/

Informatie en contact

Neem nu contact

Close