Our Phone Number: 053 73 08 21 Our Email Address: steunpunt@welzijn.net

Welzo 80

Welzo 80 (maart - juni 2017) is integraal gewijd aan het thema 'welzijn'. Welzijn, zoveel breder dan: welzijnssector.

Ooit stond ‘welzijn’ tegenover ‘welvaart’, dit onder het motto ‘een mens leeft niet van geld alleen’. Vandaag geeft het beleid de indruk dat ‘welzijn’ helemaal los staat van wonen, werken, cultuur, mobiliteit,… De minister of schepen van Welzijn is niet bevoegd voor sociale woningen, leefbaar werk, bibliotheken, verenigingen, files, openbaar vervoer. Nochtans heeft dit allemaal wel degelijk effect op ons aller welzijn. Alsof we ‘welzijn’ altijd maar willen minimaliseren. Vroeger als kleine rechtzetting bij de ongebreidelde economische expansie ten koste van de leefbaarheid, vandaag verengen we ‘welzijn’ tot zorg en hulp aan de meest kwetsbaren, met hooguit enkele preventiecampagnes er bovenop.

Deze Welzo wil ‘welzijn’ van onder het stof halen. De zogeheten welzijnssector doet goed werk maar de functie van ‘laatste hulp bij ongevallen’ legt alleen maar nog meer de vinger op de wonde van allerlei on-welzijn.

De opsomming hiervan is minder deprimerend dan het lijkt.

Lees verder in Welzo!

Een greep uit de inhoud

De digitale kloof is een ravijn

Vrijwilligers, meerwaarde in ouderenzorg

Welzijn... hoelang nog?

Win-win en sociale economie

Weblinks uit WelZO 80

Bespaar je vervelend tikwerk. Hieronder vind je de url’s die opgenomen zijn in de nieuwste Welzo.

Close