Our Phone Number: 053 73 08 93 Our Email Address: steunpunt@welzijn.net

Arbeidskansen

Arbeidskansen voor kortgeschoolden en mensen met een beperking

Voor veel mensen blijkt het nog steeds bijzonder moeilijk om aansluiting te vinden op de arbeidsmarkt. Bepaalde groepen vallen uit de boot, omwille van een onvolledig schoolverleden, een moeilijke jeugd, een arbeidsbeperking, de sociale achtergrond…

Het Streekoverleg Resoc-SERR Zuid-Oost-Vlaanderen klaagt dit al jaren aan voor de regio waarin wij actief zijn: Aalst-Oudenaarde. Terecht vinden wij. Daarom zet Welzijn.net hier sterk op in. Als sociale onderneming willen we mensen de kans geven om het beste uit zichzelf te halen. Welzijn.net ijvert voor méér jobaanbod voor de zogenaamde ‘moeilijke groepen’ op de arbeidsmarkt. We zetten in op werkervaringskansen in de sociale economie en proberen voor zoveel mogelijk mensen de doorstroom naar de ‘reguliere arbeidsmarkt’ te vergemakkelijken.

Close