Nieuws vanuit Lets Vlaanderen
U kunt de nieuwsbrief ook online bekijken
Lets Vlaanderen
E-flash Oktober

Oproep - Proeftuin voor inburgering

VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) verspreidt momenteel de projectoproep ‘proeftuin voor inburgering’ en spreekt steden en gemeenten in Vlaanderen en Brussel aan om het integratieproces van inburgeraars te versnellen en te verbeteren. Concreet is dit mogelijk door sociale netwerking en participatie (buddywerking, introductie in vrijwilligerswerk, kennismakingstraject sociaal-culturele vereniging, buurtwerking, …).

Sociale netwerking en participatie zijn ook binnen LETS zeer aanwezig. Daarom doet VVSG ook een oproep om LETS-groepen bij deze projectoproep te betrekken. Iets wat we niet aan ons voorbij mogen laten gaan. Draag je steentje bij. Het is eenvoudig en zeer laagdrempelig. In deze e-flash geven we je de nodige informatie.

Op maat van de LETS-groepen

Met LETS werken we aan maatschappelijke verandering. Het gaat voor ons om meer dan ruilen en waarderen. Het gaat over hoe we met elkaar omgaan en hoe we onze samenleving meer duurzaam, rechtvaardig en solidair kunnen maken. Meewerken aan een ‘proeftuin voor inburgering’ past in de LETS-filosofie en sluit nauw aan bij de LETS-waarden.

Je staat er niet alleen voor!

De steden en gemeenten die op deze oproep ingaan, stellen een professionele begeleider ter beschikking om de ‘proeftuin’ in hun stad of gemeente te ondersteunen. Als je wil meewerken, sta je er als LETS-groep zeker niet alleen voor en kan je rekenen op een sterk netwerk. Meewerken aan een lokale proeftuin kan voor jouw LETS-groep ook een goede aanleiding zijn om het contact met jouw stads- of gemeentebestuur te versterken.

Lokale besturen moeten zelf een projectvoorstel indienen. Jij bent van dit project dus niet de trekker. Spreek dus jouw lokaal bestuur aan om met een proeftuin aan de slag te gaan.

Hoe meewerken?

Heb je als LETS-groep of letser ervaring met inburgeraars en wil je deze ervaring delen met de LETS-gemeenschap?
Ben je bereid om in jouw LETS-groep één of meerdere inburgeraars te laten kennismaken met LETS en waar onze beweging voor staat?
Wil je nauwer gaan samenwerken met jouw stads- of gemeentebestuur en zie je deze oproep als een opportuniteit?

Laat het ons weten uiterlijk op 9 oktober via info@letsvlaanderen.be of contacteer rechtstreeks jouw stads- of gemeentebestuur met verwijzing naar de oproep van VVSG ‘proeftuin voor inburgering’ en geef aan dat je interesse hebt om mee te werken.
info@letsvlaanderen.be | http://www.letsvlaanderen.be/
Wellekensstraat 45 – 9300 Aalst
Vlaanderen verbeelding werkt
Online bekijken | Uitschrijven