LETS Vlaanderen vzw
U kunt de nieuwsbrief ook online bekijken
Lets Vlaanderen
E-FLASH mei

Volg de LETS-debatdag met webinars en workshops

Veel mensen zijn terug aan het werk buitenshuis terwijl anderen thuis blijven telewerken, met of zonder kinderen om voor te zorgen. De voorbije weken zagen we hoe mensen en letsers elkaar proberen helpen en verbinding zoeken op afstand: spulletjes ruilen, om boodschappen gaan, mondmaskers naaien, telefoontjes doen, enzovoort. Hoe letsers dit deden en nog steeds doen kom je te weten op onze workshop ‘LETS in tijden van corona’ op 16 mei.

Momenteel is er nog veel onzekerheid. We weten niet wat de toekomst brengt maar hebben nu even tijd om na te denken hoe deze toekomst er kan uitzien. Hoe kunnen we de solidariteit van de voorbije weken bewaren en bestendigen? Moet de ratrace opnieuw opstarten? Hoe gaan we om met de constante druk om te consumeren? Dit is dé kans om zaken anders aan te pakken. Kom met ons nadenken en laat je inspireren op onze ‘Post-corona workshop’ op 28 mei.

Nieuws van LETS Vlaanderen

Na vele jaren van engagement en betrokkenheid bij LETS Vlaanderen en de LETS-beweging geven twee bestuurders de fakkel door

Peter Dauwe
Peter begon als bestuurder en voorzitter bij de vzw LETS Vlaanderen in mei 1998. Hij was nauw betrokken bij de oprichting van de vzw en zette mee zijn schouders onder het ijveren voor de erkenning van LETS Vlaanderen door de Vlaamse overheid.
Emmanuel Steyaert
De periode als bestuurder bij LETS Vlaanderen van Emmanuel begon in mei 1998. Sindsdien heeft hij zich ingezet om, naast het algemene beleid van de vzw, ook het financiële aspect ervan in goede banen te leiden.
Raad van Bestuur
De raad van bestuur telt momenteel 10 leden. Klik op 'lees verder' om hun namen en talenten te lezen.
Dagelijks Bestuur
Als bestuursleden zullen Sabien Meeremans, Erik Baelus, Dirk Geysen en Emma De Bock samen met de coördinator Sabrina Bekaert voorlopig verder, solidair het dagelijks bestuur van LETS Vlaanderen vormen.

Ben jij wie we zoeken?

We zijn op zoek naar een vrijwilliger met financiële/ boekhoudkundige kennis.

  • Wil je mee nadenken over de strategische lijnen voor het financieel beleid van de vzw?
  • Sta je graag mee stil bij de meerjaren begroting in lijn met het LETS Vlaanderen beleidsplan?
  • Heb je plezier bij het omgaan met cijfers?

Meer weten? Naar het vacaturebericht

Positieve beoordeling voor LETS Vlaanderen remediëring en beleidsplan

In april ontving LETS Vlaanderen goed nieuws van de visitatiecommissie. We kregen een positief advies omtrent het doorlopen remediëringstraject.

Ook het nieuwe beleidsplan van LETS Vlaanderen werd positief beoordeeld. Dit betekent dat we voor de periode 2021-2025 opnieuw subsidies zullen ontvangen. De finale beslissing daarover ligt bij de bevoegde minister. Het exacte bedrag van de subsidie-enveloppe kennen we begin oktober.

VOLG JE ONS AL OP FACEBOOK?

follow-1_w256_facebook.png

info@letsvlaanderen.be | http://www.letsvlaanderen.be/
Wellekensstraat 45 – 9300 Aalst
Vlaanderen verbeelding werkt
Online bekijken | Uitschrijven