LETS Vlaanderen vzw
U kunt de nieuwsbrief ook online bekijken
Lets Vlaanderen
E-FLASH juni

Wat beweegt er bij LETS Vlaanderen?

Tijd voor Talent

Vlaanderen zit vol talent, dat heeft de afgelopen lock-down periode zeer duidelijk aangetoond. Wanneer systemen falen nemen burgers het heft in eigen handen. Ze zetten hun talent in en bouwen zo aan een solidaire en veerkrachtige buurt.
Met de volgende LETS Vlaanderen campagne roepen we op om dit talent aan te spreken en meer te betrekken. Want iedereen heeft iets te bieden. Talent schuilt in elk van ons. En zo geven we vorm aan de buurten van de toekomst.
Zet je in voor talent
Ben jij ook overtuigd van de kracht van talent? Zet jij je in voor het talent? Vanuit een organisatie, je hobby’s of je LETS-groep? We zijn op zoek naar mensen met een passie voor talent. Want samen zetten we talent sterker op de kaart. We organiseren activiteiten, plannen acties en werken aan initiatieven om talent meer zichtbaar te maken in jouw buurt.
21-22 november: LETS-weekend
Dit weekend is het hoogtepunt van de komende campagne. Wij zorgen ervoor dat rond die periode LETS in het middelpunt van de belangstelling staat. Een goed moment dus om nieuwe leden te werven en je groep bekender te maken binnen je stad of gemeente. Is het een wandeling, infomoment, kLETS-café of nog iets totaal anders? Hou dat weekend vrij en organiseer met je LETS-groep een leuke activiteit!

Ervaar lets

LETS mijn tuin
We gaan deze zomer met LETS kamperen in eigen land! Wil jij jouw tuin openstellen voor andere letsers? Bezorg ons jouw gegevens en wij plaatsen alle adresjes op een overzichtelijke kaart.
Herbeleef LETS-debatdag 2020
In mei organiseerde LETS Vlaanderen een online editie van de LETS-debatdag. Herbeleef nu alles op www.letsc.be en

Groepsactiviteiten na corona

Veilig hervatten? Check de coronagids sociaal-cultureel werk

Om ervoor te zorgen dat je als begeleider of deelnemer op een veilige manier je groepsactiviteiten kan hernemen, stelden Socius en De Federatie een coronagids op met algemene richtlijnen en veiligheidsprincipes voor organisaties en initiatiefnemers. Op de website www.coronagids.be kan je de coronagids downloaden.

Lees verder

2020 als overgangsjaar

2020 is een overgangsjaar voor LETS Vlaanderen. We sluiten de eerste 5-jarige beleidsperiode als erkende sociaal-culturele beweging af en nemen alvast een aanloop naar de volgende beleidsperiode tot 2025.

Lees verder

LetsC
We rollen LetsC verder uit en begeleiden LETS-groepen bij de overstap. Naast een technische werkgroep LetsC die bestaat uit IT-ontwikkelaars, hebben we ook een adviesgroep LetsC opgericht.
Werkgroepen
Een aantal acties werken we samen met LETS-vrijwilligers in werkgroepen uit. Wil je meewerken aan de groei van de LETS-beweging en heb je interesse om deel uit te maken van deze werkgroepen? Laat het ons weten via info@letsvlaanderen.be.

Terugblik op 18 bewogen maanden

De periode november 2018 tot mei 2020 was voor LETS Vlaanderen een bewogen periode. We kregen een visitatiecommissie op bezoek en werden als nieuw erkende sociaal-culturele beweging stevig op de rooster gelegd. Tegelijkertijd liep onze eerste 5-jarige beleidsperiode bijna ten einde en begonnen we met veel goesting aan de voorbereiding van een nieuw beleidsplan. Het jaaractieplan lag klaar en we wilden de geplande acties in 2019 maximaal realiseren. De werking van LETS Vlaanderen verliep dus tegelijk op drie sporen.

Lees verder

LETS Vlaanderen-werking doorgelicht
Een commissie van experten uit het sociaal-cultureel volwassenenwerk en de Vlaamse overheid stelde vragen rond een aantal vaststaande beoordelingselementen. De gegeven commentaar was zowel kritisch als waarderend.
LETS Vlaanderen geslaagd!
Eind januari 2020 dienden we een remediëringsrapport in. In februari kwam de visitatiecommissie opnieuw op bezoek. We lichtten de geboekte vooruitgang enthousiast en vastberaden toe en ons hard werk werd beloond. Half april ontvingen we een positief advies.
Een nieuw beleidsplan
In april 2018 startte de stuurgroep beleidsplanningsproces met de voorbereiding van het nieuwe beleidsplan voor de periode 2021-2025. De stuurgroep doorliep een intensief traject en liet zich begeleiden door een extern deskundige.
Positief preadvies
Het LETS Vlaanderen Beleidsplan 2021-2025 dienden we in december 2019 in. Eind april 2020 ontvingen we een positief preadvies met aandachtspunten. Half juli verwachten we het definitieve advies en begin oktober het definitieve subsidiebedrag voor de komende beleidsperiode. Wordt vervolgd!

VOLG JE ONS AL OP FACEBOOK?

follow-1_w256_facebook.png

info@letsvlaanderen.be | http://www.letsvlaanderen.be/
Wellekensstraat 45 – 9300 Aalst
Vlaanderen verbeelding werkt
Online bekijken | Uitschrijven