Nieuws vanuit Lets Vlaanderen
U kunt de nieuwsbrief ook online bekijken
Lets Vlaanderen
E-flash oktober

ONDERZOEKSPROJECT VRIJWILLIGERSBELEID

Opzet en beginperiode

Het LETS Vlaanderen onderzoeksproject vrijwilligersbeleid startte in 2017 met het waarderen van de hulp van vrijwilligers bij LETS Vlaanderen-events. Tijdens het visitatiegesprek met de overheid kwam dit aan bod en wij werden sterk aangemoedigd om hiermee verder te gaan wegens het unieke van dit onderzoek voor de sector en het inspirerende ervan voor andere (sociaal-culturele) organisaties.

In het onderzoeksproject waardeert LETS Vlaanderen de inzet van haar vrijwilligers met LETS-punten. Het waarderen van engagement versterkt de vrijwilligerswerking die op zijn beurt de werking van LETS Vlaanderen doet groeien. Met het onderzoeksproject vrijwilligersbeleid wil LETS Vlaanderen onderzoeken wat de meerwaarde is van het waarderen van vrijwilligers met LETS-punten.

Lees meer

Het onderzoeksproject vandaag

Een aparte onderzoeksgroep

Oorspronkelijk was het de bedoeling om de LETS Vlaanderen-vrijwilligers te waarderen via het account ‘onderzoeksproject vrijwilligersbeleid LETS Vlaanderen vzw’ in de LETS Vlaanderen-groep. In de zomer van 2021 werd beslist om af te stappen van de werkwijze om LETS Vlaanderen-vrijwilligers te waarderen via een account in de LETS Vlaanderen-groep.

Er werd binnen het onderzoeksproject een aparte ‘onderzoeksgroep’ opgericht. Een onderzoeksgroep die volledig los staat van de LETS Vlaanderen-groep. Op die manier kan het onderzoek als een op zichzelf staand experiment opgezet en uitgevoerd worden. Het account zal tijdens het onderzoeksproject enkel in negatief gaan.

Een stap verder
Met het onderzoeksproject willen we ook een stap verder gaan en onderzoeken wat de meerwaarde kan zijn van het waarderen van vrijwilligers met LETS-punten voor andere organisaties. Kunnen andere organisaties hun vrijwilligerswerking activeren en versterken door de LETS-waardering toe te passen en op welke manier dient dit dan in zijn werk te gaan?
Externe cases
Bij het onderzoeksproject willen we dus ook externe organisaties betrekken. Zo is er reeds interesse vanuit De Klisse, Stuyfplek in Oostende om hun vrijwilligers te waarderen met LETS-punten.
Via de concrete cases willen we onderzoeken of het aanbieden van een LETS-waardering, organisaties een bijkomende troef kan geven om vrijwilligers aan te trekken en hun organisatiedoelstellingen vlotter te realiseren.

Studies, analyses en juridische aspecten

Relevante nationale en internationale studies en analyses willen we in het onderzoek opnemen en ook de juridische kant zullen we belichten.

Schematisch overzicht

LETS-groepen betrekken

LETS Leie

LETS Leie doet een intern onderzoek waarbij simulaties worden uitgevoerd met de gegevens van 10 jaar LETS Leie-transacties. Een computerprogramma voert de ingegeven simulaties uit en de effecten ervan worden grafisch voorgesteld en bestudeerd.

Het gaat bijvoorbeeld om het scenario met een secretariaat (vlasboer) die enkel vlasbloemen geeft, zonder ooit ledenbijdrages te ontvangen. Zullen dan uiteindelijk alle leden geblokkeerd worden aan de max. grens - waardoor niemand nog kan letsen? Zo ja, wanneer gebeurt dat? Kunnen we dat dan verhelpen of is het verwaarloosbaar?

LETS-groep admins en kernleden

Graag ook betrekken we geïnteresseerde admins en kernleden die hun ervaringen en inzichten met ons willen delen over al dan niet strikte balans, wederzijds krediet, enz. Contact opnemen kan via sabrinab@lets.vlaanderen

 

Maatschappelijke relevantie van het onderzoek

De samenleving en vrijwilligerswerk

De vrijwillige inzet van burgers is van vitaal belang voor onze samenleving. Toegenomen individualisering zet echter de gekende vormen van vrijwilligerswerk onder druk. Mensen willen zich nog steeds graag engageren, maar denken meer ‘what’s in it for me’? Het is net in deze vernieuwde optiek dat LETS een meerwaarde kan bieden.

Voer voor een interessante bachelor- of masterproef?

Vanuit LETS Vlaanderen bekijken we de mogelijkheid om het onderzoek (gedeeltelijk) uit te besteden.  We stellen het onderzoeksproject dan ook voor aan docenten en professoren van hogescholen en universiteiten als mogelijk onderwerp voor een bachelor- of masterproef.

Zo contacteerden we het onderzoekscentrum Mens en Samenleving van de Arteveldehogeschool in Gent dat participatief onderzoek doet over maatschappelijke uitdagingen en bekijken we mogelijke pistes in de richtingen economie en bedrijfskunde, sociaal werk, sociologie, en agogische wetenschappen aan de universiteiten van Gent en Brussel.

Studenten tonen zich alvast geïnteresseerd

Op 19 oktober 2021 bezochten derdejaarsstudenten Handelswetenschappen van de KU Leuven, Campus Brussel samen met hun professor, Ingrid Molderez het LETS Vlaanderen-kantoor in Gent.

In het kader van het keuzevak ‘Service Learning en Sociaal Ondernemerschap’ maakten zij alvast kennis met LETS en met het onderzoeksproject. Het is de bedoeling dat zij zich verdiepen in LETS als sociaal, economisch en ecologisch alternatief en vanuit hun studie een academische bijdrage leveren aan het project.

Facebook-groep
'LETS Vlaanderen - groep voor LETSers': deel tips, ervaringen, vragen, ideeën, ...
Facebook-pagina
'LETS Vlaanderen': volg het laatste nieuws, campagnes en andere acties van LETS Vlaanderen via deze pagina.
info@letsvlaanderen.be | http://www.letsvlaanderen.be/
Vlaanderenstraat 53 – 9000 Gent
Vlaanderen verbeelding werkt
Online bekijken | Uitschrijven