Our Phone Number: 053 73 08 93 Our Email Address: steunpunt@welzijn.net

Werken bij Steunpunt Welzijn

SOCIALE ECONOMIE

Steunpunt Welzijn vzw is met 15,5 VTE doelgroepwerknemers een sterke lokale diensteneconomie-onderneming inde regio Aalst-Oudenaarde. De sociale tewerkstelling gebeurt via de fietskoerierdiensten Snel&Wel (http://snelenwel.welzijn.net) en de digitale dienstenafdeling Kla4 (http://kla4.welzijn.net).

Toekomstgerichte innovatie is hierbij ons motto.

Momenteel loopt in opdracht van het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen een pilootproject van samenwerking met lokale drukkerijen. We zoeken via deze samenwerking naar nieuwe kansen om de sociale economie te laten groeien.

Steunpunt Welzijn's sociale economie in de praktijk

Klik op onderstaande links.

Sociale economie = win-win

Door het moeilijke sociale klimaat in ons land heeft de sociale economie het moeilijk. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vinden moeilijker de weg naar de sociale economie. Dit komt door het ingewikkelde kluwen van regelgeving en statuten waar een werkzoekende dient aan te voldoen.

Meer en meer mensen vinden hun weg naar onze diensten. We zien hoe maand na maand de planningskalender goed gevuld wordt met veel terugkerende klanten (doet altijd plezier) maar ook nieuwe (doet ook plezier uiteraard).

De koeriers en de begeleiding zitten op dezelfde lijn en willen samen hun schouders zetten onder het project. Dit heeft vooral betrekking op het uitbouwen van de fietskoerierdienst zonder te moeten inboeten op kwaliteit.

Naast verenigingen en lokale bedrijven vertrouwen ook steeds meer gemeentebesturen en OCMW’s ons hun bedelingen toe. We zijn blij om elke opdrachtgever van dienst te kunnen zijn en tegelijk krijgt zo ons sociaal initiatief een duwtje in de rug.

Een dagje bij KLA4

Kla4:
erkend als Lokale Diensteneconomie
Een project van Steunpunt Welzijn vzw i.s.m. Vlaamse Gemeenschap (Werk&Sociale Economie) en OCMW Aalst
Contact: kla4@welzijn.net  - 053 73 08 22
Wellekensstraat 45, 9300 Aalst

De dag start om 8u30. Ik open de mailbox en kijk of er vandaag nieuwe opdrachten zijn binnengekomen. Twee van onze regelmatige klanten hebben een opdracht doorgestuurd.

Senioren

Een lokale seniorenvereniging wil voor deze maand 200 ledenboekjes laten maken. Ze hebben de teksten doorgestuurd en gevraagd of wij de boekjes willen voorzien van een mooie lay-out.

We bekijken in team wie wat zal doen, mijn collega zorgt voor een mooi ontworpen voorpagina. Zelf ga ik aan de slag met de tekstverwerking.

Na een uurtje lay-out werk hebben we al een mooi resultaat. Dit resultaat sturen we door naar de voorzitter van de seniorenvereniging. Hij kan dan alles nakijken voor we overgaan tot het drukken van de boekjes. Zelf hebben we al enkele taalfouten uit de tekst gehaald. De voorzitter had graag een groene achtergrond gezien op het voorblad, dit passen we nog even aan.

Nadien gaan met het team aan de slag om het drukwerk te verzorgen. De klant koos voor gekleurd papier als kaft, de binnenkant van de boekjes printen we op wit papier, een zeer mooi resultaat!

Jeugd

De tweede opdracht die we doorkregen is het printen van drankkaarten, onderleggers en inkomkaarten voor een jeugdbeweging. Zij hebben zelf al een mooi ontwerp aangeleverd, deze klus kunnen we dan ook zeer snel klaren. Onze hypermoderne multifunctionele printer maakt immers geen probleem van A3 formaat voor de onderleggers.

De drankkaarten en inkomkaarten moeten we nog even snijden op onze snijmachine, zo verspillen we ook geen onnodig papier!

Sport

Na de middag komt de secretaris van een sportclub uit de buurt langs met haar papieren archief. Zij is al twintig jaar voorzitter van de sportclub en de kasten puilen uit met bergen papier. In het digitale tijdperk kan dit compacter! Wij scannen zorgvuldig de verslagen, rekeningen, ledenlijsten,... en voorzien deze digitale bestanden van een correcte benaming. Zo kan de klant nadien het archief makkelijk ordenen.

Doordat onze scanner op elk document OCR (optische tekenherkenning) toepast kan de klant zelfs alle verslagen doorzoeken op bepaalde trefwoorden. Een oud-lid terugvinden in de ledenlijsten? Met een simpele zoekopdracht is die zo gevonden.

De interne projecten van Steunpunt Welzijn vzw kunnen uiteraard ook op onze dienstverlening rekenen. Snel&Wel bijvoorbeeld heeft heel wat klanten die op hun factuur rekenen. Voor we de werkdag afsluiten stoppen we deze in omslagen, voorzien ze van een etiket en maken de brieven ook klaar voor verzending.

Medewerker bij KLA4: de hele dag door nuttig en deugddoend werk.

Snel&Wel biedt werkervaring

Dag na dag bezorgt Snel&Wel mailings en drukwerk allerhande voor verenigingen, lokale economie, overheidsdiensten,… Deze dienst van Steunpunt Welzijn had het het voorbije jaar niet gemakkelijk. Als gevolg van de Vlaamse besparingen in het domein ‘Werk en Sociale Economie’ kon de dienstverlening normaal niet meer verdergezet worden. Toch lukte het Steunpunt Welzijn. Onder het motto ‘Samen sterk’ kon het sociaal doel verder gezet worden zonder een enkele onderbreking.

De stopzetting van de werkervaringsprojecten door de Vlaamse overheid (1 oktober 2015) was voor de fietskoerierdienst Snel&Wel even slikken. Het werk dat eerder door de ploeg van 10 fietskoeriers (in Aalst) onder het werkervaringsstatuut gebeurde, was er immers nog steeds. We moesten het nu echter zonder deze gesubsidieerde tewerkstelling zien te redden. De klanten rekenen immers al jaren op onze fietskoerierdienst voor de bedeling van hun drukwerk deur aan deur of op adres. Dit zette ons creatieve brein aan het puzzelen waardoor we tot nieuwe opportuniteiten kwamen.

Drie ervaren vroegere wep+ medewerkers werden opgeleid tot polyvalent distributiemedewerkers. Hun taak bestaat erin de bedelingen uit te voeren maar daarnaast ook de opvolging en controle van de kwaliteit van het werk. Een andere grote taak is de opleiding en ondersteuning van talrijke vrijwilligers. Het takenpakket wordt vanaf nu immers opgesplitst. Waar vroeger een fietskoerier zowel het voorbereidende werk als het fietskoerierwerk uitvoerde, worden er nu ook plooi- en sorteervrijwilligers ingeschakeld en vrijwilligers die louter het bedelingswerk op de fiets voor hun rekening nemen, zonder binnenwerk. We creëerden bijgevolg een nieuw aanbod voor wie tewerkstelling in het reguliere circuit (nog) niet meteen haalbaar is. Mensen die enige vorm van werkervaring kunnen gebruiken om bv. aan attitudes te werken, een nuttige tijdsbesteding te hebben, stilaan terug in een werkritme willen geraken, willen ervaren wat werken is,… kunnen als vrijwilliger bij ons terecht. Door het fietskoerierwerk op te delen in deeltaken kunnen we op maat van de vrijwilliger werken. Op deze manier kunnen we nog meer tegemoetkomen aan de capaciteiten en de talenten van mensen met een (momenteel) grote afstand tot de arbeidsmarkt.
We zorgen hierbij ook voor een begeleiding op maat en de nodige ondersteuning op de werkvloer.

Wie zin heeft om het vrijwilligersteam te ondersteunen is altijd welkom. Je kan hiervoor contact opnemen: tel. 053 73 08 21; e-mail: snelenwel@steunpuntwelzijn.be .

Een dag op het stalen ros

Als fietskoerier werken bij Steunpunt Welzijn vzw is boeiend, maar niet altijd een pretje. Bij mooi weer is het een zeer mooie job omdat de koeriers dan een hele dag buiten zijn en kunnen genieten van de buitenlucht. Als het regent moeten onze koeriers daarentegen helemaal ingeduffeld op de baan. Bedenk daar dan het glooiend landschap van de Vlaamse Ardennen bij en je kan je voorstellen dat de ene dag de andere niet is…
Hoe sterk is de eenzame fietser…

We laten je even mee genieten van een doorsnee dagje-fietskoerier.

8u – 8u30

De fietskoeriers komen aan op het depot in Oudenaarde.

Ze drinken een kopje koffie en zitten samen in de gemeenschappelijke ruimte te praten over de beslommeringen van het leven.

8u30

Begin van de werkdag.

De sociaal werkvloerbegeleider deelt de plannen uit die deze dag moeten gestoken worden. De ene koerier is al wat gelukkiger dan de andere met het zien van zijn plan voor de dag.

 

8u45

Na het laden van de fiets met het nodige drukwerk hijsen de koeriers zich op hun stalen ros.

De koeriers vertrekken samen of apart uit Oudenaarde en rijden naar hun desbetreffende plannen.

De tijd en afstand dat de koeriers moeten rijden naar hun plan verschilt bijna dagelijks. Dit kan 10 min tot soms wel 40 min rijden zijn tot dat ze hun eerste brievenbus kunnen beginnen steken.

 

9u – 15u45

De koeriers werken hun plannen af en banen zich een weg door de altijd mooie Vlaamse Ardennen. Daarbij krijgen ze de nodige bergen voor de kiezen en moeten ze zich een weg weten banen doorheen zand- en grindwegen.

Ze proberen zelf de meest efficiënte weg te vinden doorheen hun plannen. De koeriers met veel ervaring steken de plannen (bij wijze van spreken) met hun ogen dicht, de koeriers met minder ervaringen worden hier dan ook meer in ondersteund.

 

16u

De koeriers komen terug aan op het depot in Oudenaarde na een dag bedélen.

Indien de fiets van de koeriers geen mankementen vertoont dan wordt deze op zijn vaste plaats gezet. De batterijen van de elektrische fietsen worden opgeladen zodat ze de volgende dag terug ter beschikking zijn.

De koeriers zitten nu terug samen in de gemeenschappelijke ruimte waar ze hun eindtelling houden.

De bedeelde aantallen worden in hun persoonlijke map bij gehouden, deze wordt op regelmatige basis gecontroleerd door de sociaal werkvloerbegeleider.

 

16u30

De werkdag van de fietskoeriers zit er op.

De koeriers vertrekken samen richting het station of naar huis.

De sociaal werkvloerbegeleider zorgt ervoor dat de bedeelde aantallen ingegeven worden in de computer en dat de planning voor de volgende dag ook alvast klaar ligt.

 

Zo ziet een normale dag eruit, maar soms duiken er onverwachte problemen op, zoals een fietsdefect of een val van een fietskoerier.

Dan is het de taak van de sociaal werkvloerbegeleider om hier een efficiënte oplossing voor te zoeken die het minste tijd en middelen in beslag neemt.

 

Weetje

De fietskoeriers in Aalst hebben minder reliëf in het landschap, zij redden het op eigen pedaalkracht. In de Vlaamse Ardennen staan elektrische postfietsen ter beschikking

Close