Our Phone Number: 053 73 08 93 Our Email Address: steunpunt@welzijn.net

ERKENNING

Lokale Diensteneconomie

Met de diensten ‘Snel&Wel’ en ‘Kla4’ is Steunpunt Welzijn vzw (In Kleur) erkend als Lokale Diensteneconomie-onderneming.
Zie: https://www.socialeeconomie.be/lokale-diensteneconomie.
Erkenning door de Vlaamse overheid (Werk en Sociale Economie) en mede klaverbladfinanciering door stad Aalst.

 

Referentebewijs Inclusieve Onderneming

De werkervaringskansen die we bieden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden reeds enkele jaren erkend door het Steunpunt Inclusief Ondernemen - de Werkplekarchitecten erkend om haar

Zie: https://www.inclusiefondernemen.be/referentiebewijzen-2020

 

Lokale actor Lokaal Sociaal Beleid stad Aalst

Drie samenwerkingsovereenkomsten met de stad/OCMW Aalst: begeleiding van art.60§7-sociale tewerkstelling, ondersteuning van het project ‘Stop de Armoede’ en de lokale diensteneconomie (klaverblad)

 

Mandaten VDAB

Mandaat kosteloze competentieontwikkeling.

Mandaat kosteloze arbeidsbemiddeling

 

Nominatie duurzame held 2020

Op voordracht van de stad Aalst is Steunpunt Welzijn vzw genomineerd als Duurzame Held voor de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s)

armoede.jpg gezonheid.jpg wardig werk.jpg klimate.jpg

https://www.duurzamegemeente.be/gemeente/aalst-2020

 

Label Welzijnszorg

Met dit label onderstreept de jaarlijkse campagne ‘Samen tegen Armoede’ van Welzijnszorg de inspanningen van Steunpunt Welzijn vzw inzake armoedebestrijding. Uitreiking reeds verscheidene jaren.

label2020.png

 

 

Partner Green Deal Duurzaam Stedelijk Transport

Door in de Green Deal Duurzame Stedelijke Logistiek te stappen engageert Steunpunt Welzijn vzw zich om het efficiënt en emissievrij beleveren van steden via een eigen actie te bevorderen.

Partnerschap: https://omgeving.vlaanderen.be/wie-doet-er-mee-met-de-green-deal-duurzame-stedelijke-logistiek

Meer info: https://omgeving.vlaanderen.be/green-deal-duurzame-stedelijke-logistiek

 

Lid van CASE, aankoopassistent Sociale Ondernemingen

Als sociale economie-onderneming aangesloten bij de CASE-coöperatie.

Info: https://www.case.vlaanderen/

 

Partner van NV De Punt, groeiplatform voor ondernemers

Zie: https://www.depunt.be/onze-aandeelhouders/

Close