Our Phone Number: 053 730 821 Our Email Address: steunpunt@welzijn.net

BLOG

RSS Feed
 1. De" W van Welzijn

  21 februari 2017 by Peter Dauwe 0 comments

  Ooit stond ‘welzijn’ tegenover ‘welvaart’, dit onder het motto ‘een mens leeft niet van geld alleen’. Vandaag geeft het beleid de indruk dat ‘welzijn’ helemaal los staat van wonen, werken, cultuur, mobiliteit,… De minister of schepen van Welzijn is niet bevoegd voor sociale woningen, leefbaar werk, bibliotheken, verenigingen, files, openbaar vervoer. Nochtans heeft dit allemaal wel degelijk effect op ons aller welzijn.

  Lees meer over "De" W van Welzijn"

 2. Welzijnseconomie als antwoord op populisme

  25 januari 2017 by Peter Dauwe 0 comments

  Vergeet de lagergeschoolden niet maar bouw de welzijnseconomie uit veeleer dan de protectionistische toer op te gaan. Dat schrijft Guy Tegenbos vandaag in zijn column van De Standaard. Overschot van gelijk. Samen met tal van andere organisaties draagt Steunpunt Welzijn actief bij tot de sociale economie. Deze verdient meer respect en kansen.

  Lees meer over "Welzijnseconomie als antwoord op populisme"

 3. Iedereen een smartphone?

  13 januari 2017 by Peter Dauwe 0 comments

  De e-ID-kaartlezer verdwijnt want hebben we niet allemaal een smartphone? Deze boodschap bracht een fiere minister van Digitale Agenda en Telecom Alexander De Croo. Meer comfort binnenkort om vertrouwelijke documenten te lezen, te bewerken, op te laden... Geen gedoe meer met aparte aparaatjes.

  Lees meer over "Iedereen een smartphone?"

  Tags:

 4. Van natuurbescherming naar klimaatactie

  12 december 2016 by Peter Dauwe 0 comments

  Het begon voor velen met 'Plant een Boom' en Louis Neefs blijft nog steeds ontroeren met 'Laat ons een bloem en wat gras dat nog groen is.'

  Lees meer over "Van natuurbescherming naar klimaatactie"

 5. Armoede, gemeentebeleid

  16 november 2016 by Peter Dauwe 0 comments

  ’t kan verkeren. Neem nu Ninove. Daar werd op de Gemeenteraad n.a.v. de Werelddag
  tegen Extreme Armoede door Open VLD (in de oppositie) voorgesteld om de
  belasting te verhogen voor armoedebestrijding. Niemand minder dan
  oud-burgemeester Michel Casteur stak zijn nek uit.

  Lees meer over "Armoede, gemeentebeleid"

  Tags:

 6. De drinkende werknemer

  16 november 2016 by Peter Dauwe 0 comments

  Dit najaar haalde een aannemer de nationale pers met zijn brief aan de bewoners van een buurt in Oudenaarde. Daar leggen zijn werknemers voetpaden aan. In de brief wordt opgeroepen om geen alcoholische dranken aan te bieden.

  Lees meer over "De drinkende werknemer"

  Tags:

 7. De lesgevende vrijwilliger

  16 november 2016 by Peter Dauwe 0 comments

  Vrijwilligers, het zout en het peper van onze samenleving toch. Zouden er wiskundeleraars om een bewijs willen vragen? Meer kans dat taalleraars er een mooi onderwerp voor een verhandelingen in vinden. Of misschien voelen zij zichzelf ook aangesproken?

  Lees meer over "De lesgevende vrijwilliger"

  Tags:

 8. Aangespoeld

  16 november 2016 by Peter Dauwe 0 comments

  In dezelfde krant die aankondigde dat Denderleeuw een in Blankenberge aangespoeld zeehondje (financieel) gaat adopteren (waarmee Werelddierendag 4 oktober niet onopgemerkt voorbijging) staat ook te lezen dat van de erkende vluchtelingen die naar Aalst kwamen (het spreidingsplan, weetjewel) er maar liefst twee derden al bij aankomst zelfredzaam is. Bij hen geen behoefte aan steun, leefloon en/of tijdelijke woning. Uiteraard krijgt wie hulp nodig heeft, de steun van onze diensten – voegt OCMW-voorzitter Sarah Smeyers (N-VA) toe voor wie daar mocht aan twijfelen.

  Lees meer over "Aangespoeld"

  Tags:

 9. Jong en rouw

  16 november 2016 by Peter Dauwe 0 comments

  Herkenbaar verliesDe periode van de vallende bladeren en de bloeiende chrysanten confronteert ons elk jaar met vergankelijkheid, rouw, verlies, herinneringen.

  Hoe jongeren van vandaag hierover benaderen? Op initiatief van Huis van de Mens Aalst vond dit najaar een intens, ontroerend en verrassend project plaats dat honderden leerlingen van 14 scholen beroerde. 2 levende standbeelden kwamen naar school en maakten rouwen bespreekbaar. In een korte act van tien minuten beeldden ze in vijf poses een verlieservaring uit: vVan een enthousiaste handzwaai bij het zien van een bekende tot het in elkaar gedoken zitten van verdriet nadat hij diezelfde bekende moest verliezen. De leerlingen werden daarop uitgenodigd om een stift de naam van hun overleden dierbaren op het levend standbeeld te schrijven.

  Lees meer over "Jong en rouw"

  Tags:

 10. Jong en huis

  16 november 2016 by Peter Dauwe 0 comments

  Leeuweriken hebben een kuif van veren, die ze opzetten tijdens de balts en het zingen. Het zijn trekvogels. Ze lopen of rennen, maar hippen niet. Hun voedsel bestaat voornamelijk uit insecten en zaden.

  Lees meer over "Jong en huis"

  Tags:

Close