Our Phone Number: 053 73 08 21 Our Email Address: steunpunt@welzijn.net

Welzo magazine

Welzo lezen

Enkele goede redenen om Welzo te lezen:

  • Je hebt sympathie voor (de acties van) Steunpunt Welzijn vzw en wil op de hoogte blijven;
  • Je vindt het de moeite waard om te vernemen hoe 'welzijn' zelfs langs misschien merkwaardige wegen (economie, cultuur, landbouw, onderwijs,...) kan vooruitgeholpen worden;
  • Armoede en sociale uitsluiting moeten ook voor jou bestreden worden - volg het wel en wee.

De thema's zijn universeel. Welzo kiest zijn voorbeelden wel vooral in de streek van Aalst-Oudenaarde.

Welzo leest als een magazine. Het is geen gespecialiseerd vakblad. Het richt zich evenzeer tot de welzijnsprofessionals als tot lokaal beleid, verenigingen, bedrijven, elke geïnteresseerde burger.

De inhoud heeft altijd wel ergens met mensenrechten te maken.

Onze nieuwste editie

Welzo 80

Aanvraag abonnement Welzo

Selectie

De digitale kloof (maart 2017)

Close