Our Phone Number: 053 89 06 28 Our Email Address: steunpunt@welzijn.net

Steunend lid en Giften

Steunend lid en giften

Vervoeg de grote groep mensen en organisaties die al steunend lid zijn van onze vzw Steunpunt Welzijn. Deze leden steunen uiteraard onze werking en dragen bij aan een warme samenleving maar krijgen ook heel wat extra’s:

Een Welzo-abonnement (naar keuze op papier of digitaal). Vraag je digitale versie aan bijKla4.

· 5% korting op kopies, zowel zwartwit als kleur bij Kla4.

· 5% korting op een mailingbedeling bij Snel&Wel - periode te bepalen in overleg.

· 5% korting op zaalhuur in het Wereldhuis (niet geldig voor consummaties).

Deze kortingen zijn geldig na akkoord van Steunpunt Welzijn vzw en volgens de geldende gebruikersreglementeringen en planning. Om van deze ledenkorting gebruik te maken moet je telkens je lidnummer doorgeven bij de reservatie of bestelling.

Ledenbijdragen 2024

· Gewoon lid: 24 euro

· Steunend lid: 30euro

· Pilaarlid: 125 euro

· Organisaties: 48 euro

· Kansenpas: 12 euro

Praktisch:

Via overschrijving op IBAN BE42 4448 6267 6154 – BIC KREDBEBB

t.n.v. Steunpunt Welzijn, Wellekensstraat 45, 9300 Aalst

Met vermelding: Steunpunt Welzijn 2024

banner_SW

Close