Our Phone Number: 053 89 06 28 Our Email Address: steunpunt@welzijn.net

Sociale economie als lanceerplatform

Sociale Economie als lanceerplatform

Steunpunt Welzijn vzw stelt een groeiend aantal mensen te werk via sociale tewerkstelling. Met onze diensten zijn we actief in de regio Aalst-Oudenaarde. Onze doelgroepmedewerkers zijn momenteel vooral aan de slag via onze fietskoerierdienst Snel&Wel (http://snelenwel.welzijn.net) en de digitale dienstenafdeling Kla4 (http://kla4.welzijn.net).

Met deze projecten kiezen we voor toekomstgerichte innovatie waarbij we graag nieuwe projecten lanceren. Momenteel loopt in opdracht van het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen

een pilootproject voor samenwerking tussen sociale economie en reguliere bedrijven in de stad Ninove.

We zoeken via onze samenwerkingen naar nieuwe kansen om de sociale economie te laten groeien en lokale ondernemingen te ondersteunen.

Tegelijkertijd vormen deze projecten voor onze doelgroepmedewerkers een opstapje, en soms een heus lanceerplatform, naar de reguliere arbeidsmarkt.

Close