Our Phone Number: 053 89 06 28 Our Email Address: steunpunt@welzijn.net

Missie en Doelen

MISSIE EN DOELEN

Sociale economie

Als erkende lokale diensteneconomie-onderneming en maatwerkafdeling leveren we een breed aanbod diensten in de regio’s Aalst en Vlaamse Ardennen.

Op die manier kunnen we mensen, voor wie de arbeidsmarkt een grote drempel heeft, werkkansen bieden en helpen groeien. Dit kan binnen heel diverse projecten zoals administratieve ondersteuning (KLA4), bij een fietskoerierdienst (Snel&Wel)…

Onze klanten zijn voornamelijk verenigingen, bedrijven en openbare besturen. Zij maken gebruik van een breed aanbod aan diensten en organiseren activiteiten in het Wereldhuis, onze ontmoetings- en leerplek in Aalst.

Ook particulieren kunnen bij ons terecht voor heel wat diensten en initiatieven.

Warme samenleving

Dezelfde organisatiestructuur geeft ons de mogelijkheid om ons tweede doel te bereiken: het maatschappelijk weefsel in ons werkingsgebied versterken en een waardevolle partner zijn binnen de lokale en sociale economie.

We doen dit via de activiteiten binnen onze maatwerkdiensten (Kla4, Snel&Wel) maar werkten bijvoorbeeld ook een platform voor deeleconomie uit: Helpende Handjes.

Alle initiatieven van Steunpunt Welzijn hebben omwille van dit tweede deel van onze missie een sociaal aspect en helpen mensen verbinden.

25 doelen van Steunpunt Welzijn

Voor velen is Steunpunt Welzijn de vzw achter de fietskoerierdienst Snel&Wel of een van de andere diensten. Letsers, zorgboeren, werkzoekenden, stagiairs, gemeentebesturen,… kwamen de voorbije 25 jaar op een of andere manier Steunpunt Welzijn tegen. In dit jubileumjaar stelt Steunpunt Welzijn zichzelf voor met 25 nieuwe of opgefriste doelen.

        Meer welzijn via WERK

 1. De sociale tewerkstelling bij Steunpunt Welzijn verhoogt van 2021 naar 2022 met 45%. Dit is een samenwerking met de Vlaamse overheid die onze mogelijkheid verhoogde van 15,5 VTE naar 22,5 VTE. Werk genoeg!
 2. We denken aan de ‘vergeten werklozen’, de inactieven die niet officieel werkloos zijn maar bekend bij het OCMW of ziekenfonds. In de uitbouw van onze sociale economie is OCMW samenwerking een belangrijke pijler.
 3. We gaan verder met vernieuwende samenwerkingen, originele partnerschappen, breed en creatief. Sociale economie is geen eiland maar een uitnodiging.
 4. Mensen hebben meer talenten dan tekorten. Daar bouwen we onze begeleiding op. We investeren in mensen en versterken hun competenties. De ‘vorming op maat’ trekken we nog verder door. Van ‘Nederlands op de werkvloer’ tot ‘veiligheid op de weg’…
 5. De economische dynamiek is niet berekend op mensen met zorgnoden. Door het ontwikkelen van aangepaste stageplaatsen en vrijwilligerskansen, onze inzet als werkactor binnen het decreet ‘Werk en Zorg’ werken we aan haalbare groeipaden. Regionale lokale service 
 6. Vanuit alle gemeenten van Vlaamse Ardennen en Denderstreek krijgen we doorlopend vragen. Om de dienstverlening te verbeteren komt er in 2022 in Ninove een volwaardige derde afdeling voor Snel&Wel. (Een mooie samenwerking met Werkpunt Ninove, Publiburo, stad Ninove, NMBS en ook provinciale opstartsteun ‘sociale economie’). Op onze vestiging in Oudenaarde komen er bijkomende functies bovenop Snel&Wel en Helpende Handjes. Kla4-diensten komen erbij. 
 7. Onze fietskoerierdienst Snel&Wel ondersteunt de lokale economie en verenigingen. Samen met de gemeentebesturen willen we het effect hiervan verhogen, voor elke gemeente, groot en klein.

  Klimaatneutrale verantwoordelijkheid 

 8. Als fietskoerierdienst met zowel elektrische post- als cargofietsen stimuleren we klimaatneutrale transport-oplossingen. Naarmate we groeien, beseffen we ook onze voorbeeldfunctie. 
 9. We gaan verkwisting en verspilling tegen via upcycling (bijv. door van de oude postfietsen nieuwe e-bikes te maken), herstellingen te faciliteren via repair café, korte-keten-transporten, een nuttige rol in de recyclagestromen… We werken daarbij zowel samen met vrijwilligers als bedrijven en zien onze klanten als partners. 17

  Elkaar helpen 

 10. Het LETS-netwerk, gebaseerd op geven en ontvangen, groeide in Aalst-Oudenaarde uit tot een groep met honderden leden en reikt tot zelfs Asse en Ternat. Steunpunt Welzijn engageert zich verder met ondersteunende diensten, met bijzondere aandacht voor sociaal zwakkeren. We leggen verband met de sociale leefbaarheid, strijd tegen vereenzaming en integratie. 
 11. Vrijwilligers brengen warmte en houden het engagement levendig. Aangepast aan de actuele noden bouwen we onze vrijwilligerswerking verder uit, met heel wat nieuwe kansen voor wie zich wil inzetten voor de medemens. 
 12. Het sociaal deelplatform Helpende Handjes laten we verder groeien tot dé vindplaats voor allerlei hulpvragen en -aanbiedingen. Kleine ongemakken hoeven geen groot probleem meer te zijn. Zelfs wie werkloos of gepensioneerd is kan hier legaal iets bijverdienen. 
 13. Learning op de werkvloer is niet alleen de zaak van begeleiders in onze sociale onderneming, maar ook van anciens t.o.v. nieuwelingen, uitwisseling van eerdere ervaringen, circulerende inspiratie… In de verdere uitbouw van onze diensten krijgt ook dit aspect van ‘elkaar helpen’ alle aandacht.

  Bijzondere samenwerkingen 

 14. Kinderarmoede gaat ons naar het hart. We steunen de evolutie van SOS Schulden op School om nog sterker te gaan voor structurele verbeteringen. Het ‘kind van de rekening’ en de ‘lege brooddoos’ vraagt een eerlijke kans. 
 15. We koesteren ook het partnerschap met Werkpunt Ninove, dienstenchequebedrijf zonder winstoogmerk. Samen zetten we ons achter het doel om meer sociale tewerkstelling mogelijk te maken. 
 16. We maken een opening voor coöperatieve samenwerkingen met organisaties of bedrijven die zich herkennen in een van onze doelen.

  Publieke diensten en service 

 17. Als uniek ontmoetingshuis, gerund door sociale economie én vrijwilligers, gaat het Wereldhuis er weer helemààl voor (na de Corona-lockdown). We laten ons verbazen door de polyvalente gebruiksmogelijkheden die verenigingen ontdekken. 
 18. Het proefproject ‘ophaling van recyclage-afval via fietskoerierdiensten’ (i.s.m. ILVA) staat in de steigers. We zijn hierbij aangemoedigd doordat meer dan 100 sympathisanten intekenden op de crowdfunding via Streekmotor 23 en de Koning Boudewijnstichting. 
 19. Je kent ons niet goed genoeg, je weet niet genoeg wat we zoal aanbieden en waarvoor je ons kan vragen. Ligt aan ons. De communicatie krijgt een tandje bijgestoken!

  Over de generaties heen 

 20. Het is een ijdele gedachte dat de sociale economie niet nodig zou hoeven te zijn. Onze ervaring is dat er best wel fantastische samenwerkingen mogelijk zijn met bedrijven die gaan voor ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’. Samen de wereld een stukje mooier maken. Wat ons betreft, met extra oog voor starters en creatief talent. 
 21. Het verrast ons telkens dat studenten uit allerlei opleidingen bij ons willen komen proeven van de praktijk. We geven kansen aan gemotiveerde jonge mensen om hun competenties te ontwikkelen en te groeien in sociaal bewustzijn en dienstvaardigheid. 18 
 22. Via onze vrijwilligerswerking, de activiteiten in het Wereldhuis, op de werkvloeren, via LETS, Helpende Handjes, onze communicatie, onze werkgroepen,… laten we ‘jong’ en ‘jong van hart’ elkaar ontdekken en samenwerken. Zou vanzelfsprekend moeten zijn, maar we zitten zo gemakkelijk in onze sociale bubbels genesteld…

  Sensibilisatie 

 23. Armoede, sociale uitsluiting druist in tegen het recht op een menswaardig leven. Nooit mogen we eraan gewend worden. We zetten onze communicatiemiddelen in om de belangstelling te verbreden. In Aalst heeft de samenwerking ‘stop de armoede’ daar een bijzondere plaats in en kadert bovendien binnen het lokaal sociaal beleid. 
 24. Als denkende doeners dichtbij ‘het leven zoals het is’, horen en zien we nogal wat. We begrijpen dat dit signaalwaarde heeft naar het beleid. Het kan mensen helpen om knelpunten, moeilijkheden maar ook mogelijke oplossingen te communiceren.

  Draagkracht 

 25. We doen dingen voor klanten. We geven mensen vleugels. We zijn een schakel in grote doelen (zoals sociale activering). We geven ruimte. We geven werk. De dagen zijn te kort. Planning. Organisatie. Herbeginnen. Mensenwerk elke dag opnieuw. Hoe meer draagkracht, hoe meer we kunnen. Denk je ons te kunnen versterken? We maken graag tijd.
Close