Our Phone Number: 053 89 06 28 Our Email Address: steunpunt@welzijn.net

sociaal weefsel versterken

sociaal weefsel versterken 

Onze huidige samenleving zet veel druk op het individu en de leefomgeving. Door de steeds grotere prestatiedrang zien we steeds meer burn-outs en andere stress-gerelateerde ziektes. Het wordt blijkbaar steeds moeilijker om een goede ‘Work-Life Balance’ te vinden.

Gelukkig zien we ook een tegenbeweging ontstaan. Er is steeds meer aandacht voor vormen van deeleconomie, hergebruik en fair-trade. Steunpunt Welzijn steekt graag een handje toe bij deze ommekeer.

Daarom zijn we betrokken in heel wat projecten die het sociaal weefsel versterken en bijdragen aan meer levenskwaliteit, in het bijzonder voor mensen die extra nood hebben aan ondersteuning.

· LETS Aalst-Oudenaarde, de regionale help-elkaar-beweging, ondersteunen we al vanaf het begin.

· Het Wereldhuis is een unieke ontmoetingsplek in Aalst waar we eigen activiteiten organiseren maar ook andere verenigingen welkom zijn.

· De Repair Café’s schieten als paddenstoelen uit de grond. Ze beantwoorden dan ook aan een steeds grotere nood en vraag om duurzamer te leven. Het Repair Café Aalst gaat door onder het beheer van Steunpunt Welzijn.

· Om de hedendaagse armoedeproblematiek tegen te gaan, ondersteunt Steunpunt Welzijn een reeks mooie initiatieven zoals de jaarlijkse actie ‘stop de armoede’ rond 17 oktober, de Werelddag tegen Extreme Armoede.

· In ons tijdschrift Welzo geven we vier keer per jaar inspiratie en frisse ideeën om met deze veranderende samenleving om te gaan.

· We steunen SOS Schulden op School. Een organisatie die inzet op een meer ‘kostenbewust’ beleid in het onderwijs.

· We legden in het verleden, samen met een landbouworganisatie, de basis voor het zorgboerennetwerk ‘Groene Zorg Oost-Vlaanderen’. Helaas is er daarvoor geen provinciale structuur meer als gevolg van schaalvergroting.

Close