Our Phone Number: 053 89 06 28 Our Email Address: steunpunt@welzijn.net

Privacy

PRIVACY

Steunpunt Welzijn vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en het respecteren van uw privacy.

In onze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. We doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Steunpunt Welzijn vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Lees meer.

Close