Our Phone Number: 053 89 06 28 Our Email Address: steunpunt@welzijn.net

PRIVACY

Privacy Statement & cookies verklaring

Privacy verklaring van Steunpunt Welzijn vzw

Versie 12-05-2018

Steunpunt Welzijn vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en het respecteren van uw privacy.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Steunpunt Welzijn vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Steunpunt Welzijn vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Steunpunt Welzijn vzw

Wellekensstraat 45

9300 Aalst

steunpunt@welzijn.net
Telefoon: 053 73 08 21

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Steunpunt Welzijn vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Steunpunt Welzijn vzw als hoofd- of mede-inrichter met inbegrip van verzekeringsvereisten (uitvoering overeenkomst)
 • Het versturen van tijdschrift, elektronische nieuwsbrieven en uitnodigingen (toestemming betrokkene)
 • Het verantwoorden van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)
 • Om gebruik te kunnen maken van de dienstverlening van Steunpunt Welzijn vzw (uitvoering overeenkomst)

Voor deze hogervermelde doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou vragen:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, gsm- of telefoonnummer, e-mail.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internet omgeving (webhosting)
 • Het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT-netwerk, …)
 • Het verzekeren van vrijwilligerswerk en van LETS-activiteiten en -transacties

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. 

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier toestemming voor geeft.  Je hebt het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

Steunpunt Welzijn vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van jou ontvangen hebben. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen.  

Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging privacy verklaring

Steunpunt Welzijn vzw kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

Privacy en cookies

Steunpunt Welzijn vzw beschermt uw privacy online. Wij verzamelen geen informatie over u, behalve waar het duidelijk anders vermeld staat. Zo vragen we uw mailadres wanneer u de nieuwsbief aanvraagt. 'Persoonlijk identificeerbare informatie' is informatie die u identificeert, zoals uw e-mailadres, naam, titel en adres. Steunpunt Welzijn vzw gebruikt Google Analytics om gegevens over sitegebruik te verzamelen (zie onder). Als u persoonlijke informatie doorgeeft aan Steunpunt Welzijn vzw, nemen we maatregelen om uw informatie veilig te behandelen. Data-overdracht via het internet is echt nooit 100% veilig. We proberen uw persoonlijke informatie dus te beschermen, maar Steunpunt Welzijn vzw kan niet garanderen of waarborgen dat de informatie die u ons doorgeeft veilig is, en de overdracht gebeurt dus op eigen risico. Wanneer we uw gegevens ontvangen, proberen we ze zo veilig mogelijk op onze systemen te bewaren.

Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een service voor webanalyse die Google Inc. ("Google") aanbiedt. Google Analytics gebruikt "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en de website helpen te analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De informatie die het cookie genereert over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) wordt doorgegeven en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten op te stellen over de site-activiteit voor de uitbaters van de site en om andere diensten te verstrekken die met activiteit op de site en internetgebruik te maken hebben. Google kan deze informatie ook aan derden overmaken waar de wet dat eist of waar derden de informatie voor Google verwerken. Google koppelt uw IP-adres niet aan andere gegevens waarover Google beschikt. U kan het gebruik van cookies weigeren door bepaalde instellingen op uw browser te selecteren. Let wel: dit kan ervoor zorgen dat u niet alle functies op deze site kan gebruiken. Door deze website te gebruiken geeft u toestemming aan Google om uw gegevens door Google te laten gebruiken zoals hierboven beschreven. Meer informatie over Google Analytics opt-out.

U kan Google Analytics ook uitschakelen door een opt-out-cookie in te stellen als u op onderstaande link klikt. Dit voorkomt dat uw gegevens verzameld worden als u deze site vanaf nu bezoekt: Schakel Google Analytics uit.

Cookie Policy

Wat zijn cookies? Cookies zijn tekstbestanden die lokaal op uw computer worden opgeslagen om verschillende redenen. Op deze website (www.welzijn.net) gebruiken we tracking-, tijdelijke en technische cookies. Wat is het verschil tussen tracking-, tijdelijke en technische cookies?

Trackingcookies

Op (www.welzijn.net) gebruiken we cookies van Google Analytics. Zo kunnen we gegevens verzamelen over hoe u onze website gebruikt. Volgende trackingcookies van Google Analytics gebruiken we: _ga, _gat

Tijdelijke cookies

Tijdelijke cookies, of session cookies, zorgen ervoor dat u sneller en efficiënter kunt surfen op de website. Alleen informatie relevant voor uw bezoek wordt opgeslagen en gebruikt. Deze session cookie gebruiken we: Fe_typo_user

Technische cookies

Deze zijn handig om, in het geval van www.welzijn.net uw taalkeuze te onthouden. Dit is onze technische cookie: Choose_language_seen

Ik wil helemaal geen cookies!

De cookies die wij op www.welzijn.net gebruiken verbeteren uw surfervaring en zorgen ervoor dat we beter kunnen zien hoe u onze website gebruikt. In bovenstaand Privacy statement kunt u lezen hoe we met uw gegevens omgaan.

Wilt u geen cookies meer dan kunt u deze verwijderen en uit zetten. Wij verwijzen u graag door naar de officiële websites van uw gebruikte browser om te ontdekken hoe u cookies niet langer meer moet toestaan. Aangezien browsers en instellingen steeds worden aangepast is het voor Steunpunt Welzijn vzw niet mogelijk om deze informatie zelf bij te houden.

Download hier een kopie van onze privacyverklaring

Privacy Statement & cookies verklaring

Privacy verklaring van Steunpunt Welzijn vzw

Versie 12-05-2018

Steunpunt Welzijn vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en het respecteren van uw privacy.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Steunpunt Welzijn vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Steunpunt Welzijn vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Steunpunt Welzijn vzw

Wellekensstraat 45

9300 Aalst

steunpunt@welzijn.net
Telefoon: 053 73 08 21

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Steunpunt Welzijn vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Steunpunt Welzijn vzw als hoofd- of mede-inrichter met inbegrip van verzekeringsvereisten (uitvoering overeenkomst)
 • Het versturen van tijdschrift, elektronische nieuwsbrieven en uitnodigingen (toestemming betrokkene)
 • Het verantwoorden van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)
 • Om gebruik te kunnen maken van de dienstverlening van Steunpunt Welzijn vzw (uitvoering overeenkomst)

Voor deze hogervermelde doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou vragen:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, gsm- of telefoonnummer, e-mail.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internet omgeving (webhosting)
 • Het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT-netwerk, …)
 • Het verzekeren van vrijwilligerswerk en van LETS-activiteiten en -transacties

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. 

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier toestemming voor geeft.  Je hebt het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

Steunpunt Welzijn vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van jou ontvangen hebben. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen.  

Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging privacy verklaring

Steunpunt Welzijn vzw kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

Privacy en cookies

Steunpunt Welzijn vzw beschermt uw privacy online. Wij verzamelen geen informatie over u, behalve waar het duidelijk anders vermeld staat. Zo vragen we uw mailadres wanneer u de nieuwsbief aanvraagt. 'Persoonlijk identificeerbare informatie' is informatie die u identificeert, zoals uw e-mailadres, naam, titel en adres. Steunpunt Welzijn vzw gebruikt Google Analytics om gegevens over sitegebruik te verzamelen (zie onder). Als u persoonlijke informatie doorgeeft aan Steunpunt Welzijn vzw, nemen we maatregelen om uw informatie veilig te behandelen. Data-overdracht via het internet is echt nooit 100% veilig. We proberen uw persoonlijke informatie dus te beschermen, maar Steunpunt Welzijn vzw kan niet garanderen of waarborgen dat de informatie die u ons doorgeeft veilig is, en de overdracht gebeurt dus op eigen risico. Wanneer we uw gegevens ontvangen, proberen we ze zo veilig mogelijk op onze systemen te bewaren.

Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een service voor webanalyse die Google Inc. ("Google") aanbiedt. Google Analytics gebruikt "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en de website helpen te analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De informatie die het cookie genereert over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) wordt doorgegeven en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten op te stellen over de site-activiteit voor de uitbaters van de site en om andere diensten te verstrekken die met activiteit op de site en internetgebruik te maken hebben. Google kan deze informatie ook aan derden overmaken waar de wet dat eist of waar derden de informatie voor Google verwerken. Google koppelt uw IP-adres niet aan andere gegevens waarover Google beschikt. U kan het gebruik van cookies weigeren door bepaalde instellingen op uw browser te selecteren. Let wel: dit kan ervoor zorgen dat u niet alle functies op deze site kan gebruiken. Door deze website te gebruiken geeft u toestemming aan Google om uw gegevens door Google te laten gebruiken zoals hierboven beschreven. Meer informatie over Google Analytics opt-out.

U kan Google Analytics ook uitschakelen door een opt-out-cookie in te stellen als u op onderstaande link klikt. Dit voorkomt dat uw gegevens verzameld worden als u deze site vanaf nu bezoekt: Schakel Google Analytics uit.

Cookie Policy

Wat zijn cookies? Cookies zijn tekstbestanden die lokaal op uw computer worden opgeslagen om verschillende redenen. Op deze website (www.welzijn.net) gebruiken we tracking-, tijdelijke en technische cookies. Wat is het verschil tussen tracking-, tijdelijke en technische cookies?

Trackingcookies

Op (www.welzijn.net) gebruiken we cookies van Google Analytics. Zo kunnen we gegevens verzamelen over hoe u onze website gebruikt. Volgende trackingcookies van Google Analytics gebruiken we: _ga, _gat

Tijdelijke cookies

Tijdelijke cookies, of session cookies, zorgen ervoor dat u sneller en efficiënter kunt surfen op de website. Alleen informatie relevant voor uw bezoek wordt opgeslagen en gebruikt. Deze session cookie gebruiken we: Fe_typo_user

Technische cookies

Deze zijn handig om, in het geval van www.welzijn.net uw taalkeuze te onthouden. Dit is onze technische cookie: Choose_language_seen

Ik wil helemaal geen cookies!

De cookies die wij op www.welzijn.net gebruiken verbeteren uw surfervaring en zorgen ervoor dat we beter kunnen zien hoe u onze website gebruikt. In bovenstaand Privacy statement kunt u lezen hoe we met uw gegevens omgaan.

Wilt u geen cookies meer dan kunt u deze verwijderen en uit zetten. Wij verwijzen u graag door naar de officiële websites van uw gebruikte browser om te ontdekken hoe u cookies niet langer meer moet toestaan. Aangezien browsers en instellingen steeds worden aangepast is het voor Steunpunt Welzijn vzw niet mogelijk om deze informatie zelf bij te houden.

Download hier een kopie van onze privacyverklaring

Close