Our Phone Number: 053 89 06 28 Our Email Address: steunpunt@welzijn.net

Sociaal weefsel

Een sterk sociaal weefsel

Onze huidige samenleving zet veel druk op het individu en dit gaat gepaard met een steeds grotere prestatiedrang. Hierdoor stijgt het aantal burn-outs en andere stress gerelateerde ziektes. Het wordt steeds moeilijker om een goede ‘Work Life Balance’ te vinden.

We zien gelukkig ook een tegenbeweging ontstaan. Trends zoals hergebruik, deeleconomie en fair trade maken hun opgang. Welzijn.net steekt een handje toe.

  • Al sinds het begin ondersteunen we LETS Aalst-Oudenaarde, de regionale help-elkaar-beweging.
  • Het Wereldhuis is een unieke ontmoetingsgelegenheid in Aalst voor zowel de eigen activiteiten als voor de activiteiten van andere verenigingen.
  • De Repair Café’s schieten overal wortel want ze beantwoorden aan een grote nood. Het Repair Café Aalst gaat door onder het beheer van Steunpunt Welzijn.

Nog goed om weten: we legden in het verleden samen met een landbouworganisatie de basis voor het zorgboerennetwerk ‘Groene Zorg Oost-Vlaanderen’; schaalvergroting maakte dat er thans geen provinciale structuur meer is.

Om de hedendaagse armoedeproblematiek tegen te gaan, ondersteunt Welzijn.net een reeks mooie initiatieven. We zijn bijvoorbeeld telkens nauw betrokken bij de jaarlijkse actie ‘stop de armoede’ rond 17 oktober, Werelddag tegen Extreme Armoede.

Bovendien steunen wij SOS Schulden op School, die inzet op een meer ‘kostenbewust’ beleid in het onderwijs. En in ons tijdschrift Welzo geven we ook zelf vier keer per jaar inspiratie en frisse ideeën om met deze veranderende samenleving om te gaan.

Close