Our Phone Number: 053 89 06 28 Our Email Address: steunpunt@welzijn.net

Waarom vrijwilligers zo welkom zijn bij Steunpunt Welzijn

Waarom vrijwilligers zo welkom zijn bij Steunpunt Welzijn

Wie zich vandaag inzet als vrijwilliger in het verenigingsleven, doet dit meestal voor een kortere tijd dan levenslang. Hij of zij sprokkelt ervaringen, wil aan het vrijwilligerswerk ook zelf wat hebben (sociaal contact, nieuwe vaardigheden aanleren…) en is kieskeurig. Nauwelijks jongeren (die moeten te hard werken) en de jonggepensioneerden met veel tijd worden ook al schaars, want de pensioenleeftijd verhoogt. Dàt, lieve mensen, is het gangbare beeld van de 21ste-eeuwse vrijwilliger. Hoe gefotoshopt is dit beeld? In werkelijkheid is er niet één beeld, maar zijn er vrijwilligers van velerlei aard.

We kunnen het weten, als Steunpunt Welzijn, al 22 jaar vrijwilligers fab lab avant la lettre.

Onze vrijwilligersverzekering maakt geen onderscheid, maar wat zijn we blij met die rijke verscheidenheid:

De vrijwilliger die elke (ELKE!!!) dinsdag en donderdagochtend de postfietsen komt poetsen en als het nodig is, ook nog het Wereldhuis een beurt geeft.

De vrijwilligers die al jàren meedraaien in het Wereldhuis, alle vernieuwingen meemaakten, betrokken blijven, meer dan ooit.

De vrijwilligers die – hopelijk tijdelijk – zonder werk zitten maar zich ondertussen nuttig willen inzetten. Of dat nu plooiwerk voor mailings is, fotografie, klusjes…

De niet meer beroepsactieve vrijwilligers die met hun bijzondere deskundigheid de sociale doelen van Steunpunt Welzijn vooruithelpen. Kan gaan van computerkennis tot mensenkennis.

De nog zeer beroepsactieve vrijwilligers die gemotiveerd kiezen voor sociale inzet. Kan advies zijn. Kan hulp zijn. Kan vanalles zijn.

De technische bollebozen die mensen gelukkig kunnen maken op het Repair Café.

Sommige vrijwilligers hebben voor zichzelf een zeer concreet doel. Iets bijleren, werkervaring opdoen, je zegt het maar.

Er zijn vrijwilligers die in feite andere vrijwilligers ondersteunen.

Er zijn vrijwilligers met veel ideeën, met veel energie.

Er zijn stille vrijwilligers, waar je altijd kan op rekenen. Zowaar zelfs op moeilijke momenten.

Inderdaad zijn het korte engagementen soms, maar zeker niet altijd. Gelukkig. Enige draagkracht is nodig.

Het vrijwilligersbeleid van Steunpunt Welzijn is gericht op ‘kansen creëren voor zoveel mogelijk mensen’, ‘talenten gebruiken maar evenzeer competenties versterken’ (de win-win), mensen laten groeien,… en dit doorheen heel de organisatie.

Close