Our Phone Number: 053 89 06 28 Our Email Address: steunpunt@welzijn.net

Chantal De Jonghe

Welzo-interview met Chantal De Jonghe

foto 4

Welzijn en doorgroeikansen, mensen sterker in hun schoenen laten staan, ieders geluk is ons doel – Ondervoorzitter Chantal De Jonghe over haar inzet bij Steunpunt Welzijn.

Chantal, wat heeft je doen besluiten om lid, bestuurder, ooit voorzitter en thans ondervoorzitter te zijn?

Op het einde van mijn carrière wist ik dat ik mij verder wou inzetten om mensen via een opleiding een grotere kans te geven om zich te bewijzen en met hun kennis iets in het leven te bereiken.
Na een gesprek met mijn huisarts vernam ik dat Steunpunt Welzijn nog mensen zocht om hun doelen te helpen uitwerken.

Een gesprek met Peter Dauwe liet mij inzien dat wij op dezelfde golflengte zaten en ik besliste om toe te treden tot de Raad van Bestuur en nadat onze voorzitter ontslag nam werd ik door de andere leden verkozen tot voorzitter. Dit deed ik met hart en ziel tot mijn gezondheid mij 2 jaar later ertoe verplichte een stap terug te zetten en de plaats van voorzitter over te laten aan onze huidige voorzitter Michel De Gols en ik verkoos ondervoorzitter te blijven.

Je hebt vanuit je beroepsverleden wel wat aanraking met werkingsluiken van Steunpunt Welzijn. Wat vind je typisch, bijzonder aan Steunpunt Welzijn?

Vooraleer ik bij Steunpunt Welzijn kwam had ik al jaren gewerkt met mensen in maatwerkateliers en hun inzet en enthousiasme hadden mij steeds blij verrast.
Daarom vond ik het traject dat Steunpunt Welzijn volgt met het uitzetten van een groeipad via projecten zoals de fietskoeriers van Snel§Wel en Kla4 een fantastisch idee.

Wat betekent ‘welzijn ’eigenlijk? Hoe zie jij dat?

Welzijn betekent dat het goed met je gaat zowel op materieel, lichamelijk als sociaal vlak.
‘Welzijn’ is iets totaal anders dan welvaart want welzijn begint met een dagelijkse job, een doel, waarin men zich goed voelt en gewaardeerd wordt voor wat men doet.
Dit wordt bij Steunpunt Welzijn via een ernstig en samenhangend plan opgebouwd en biedt op die manier doorgroeikansen.

Zijn er zorgnoden die je bijzonder ter harte gaan en waar je de aandacht wil op vestigen ?

Vooreerst hecht ik belang aan een goede werkattitude zodat het aangeboden werk in optimale conditie kan uitgevoerd worden en tot een goed resultaat leidt.
Maar ook het geestelijk welzijn vereist een constante zorg. Wie zich niet goed voelt in zijn vel kan ook niet presteren. Regelmatige gesprekken zijn hierbij nodig om ook dit op te vangen.

Vrijwilligerswerk is je niet vreemd ,o.a. met je inzet voor het Wereldhuis en het Repair Café. Wat is het belang hiervan? Kan je vrijwilligerswerk aanbevelen aan jongeren?

Ik houd mij ook bezig met vrijwilligerswerk in het Wereldhuis door een platform uit te zetten om eenzamen, anderstaligen, ouderen en jongeren aan te moedigen meer naar buiten te laten komen.
Het ganse jaar proberen wij een programma voor te stellen met een inhoud die iedereen kan interesseren. Van gespreksavonden, paasontbijten, spelnamiddagen tot een gezamenlijk kerstgebeuren.

Tevens zorgen wij ervoor dat via ons Repair Café apparaten gerecycled en hergebruikt worden. Kleding kan hersteld worden en zelfs juwelen worden opgeknapt zodat wij op onze manier ook de afvalberg een beetje verkleinen. 
Steeds betrekken wij de studenten van de scholen in en rondom Aalst bij ons werk want ook de hedendaagse jeugd kan en moet een voortrekkersrol hebben bij vrijwilligerswerk.
Altijd merken wij achteraf dat onze jongeren zeer enthousiast zijn over de bijdragen die ze konden leveren.

Steunpunt Welzijn wil ‘mensen sterker maken’. Wat zou je antwoorden aan wie dit allemaal niet nodig vindt ?

Ik ben ervan overtuigd dat wij daadwerkelijk een ‘steunpunt’ zijn voor onze mensen en zij door onze begeleiding sterker in het leven staan.
Wij zijn tevreden dat velen die bij ons in dienst waren al konden doorgroeien naar verantwoordelijke betrekkingen in de reguliere maatschappij.
Dagelijks beschouwen wij het binnen Steunpunt Welzijn als onze opdracht om nog meer en nog beter ons best te doen en er liggen tientallen ideeën klaar om op de ingeslagen weg verder te gaan om mensen sterker in hun schoenen te doen staan.
Samen met onze sponsors is ieders’ geluk ‘ons doel!

Close