Our Phone Number: 053 89 06 28 Our Email Address: steunpunt@welzijn.net

Chris Borms

Welzo-interview met Chris Borms

foto 5

Ik wordt wij. Antwoord geven aan hoogopgeleide betweters. Gelijkwaardigheid van mensen. Chris Borms was al zeer geëngageerd toen ze in 1996 mee Steunpunt Welzijn oprichtte, en is dat nog altijd.

Ja, Chris, 25 jaar geleden richtte jij mee Steunpunt Welzijn op…

Mensen in nood vinden dikwijls niet of te laat de hulp die nodig is. Of ze worden eindeloos doorverwezen. En ze worden zo moedeloos want hun kinderen, hun man, hun vrouw, hun moeder, hun vader zien het niet meer zitten.
Aan mijn zesjarig schepenambt met de bevoegdheden onderwijs, cultuur, toerisme, gezinszorg en vreemdelingen heb ik veel vrienden overgehouden en wij, vrienden onder mekaar vonden dat er een werkplaats moest komen waar creatief, tastbaar en betrokken ingegaan moest worden op zovele sociale uitdagingen.

In het licht van de Universele Verklaring van de Rechten van de mens staan centraal: de mechanismen van armoede en uisluiting, op uiteenlopende maatschappelijke terreinen, vormen van uitbuiting mishandeling en misbruik van zwakkeren.

Hulp, solidariteit en menselijke waardigheid moesten dé rode draad zijn van ons Steunpunt.
Een regionaal Steunpunt voor Welzijnsbevordering en Sociale impulsen, dàt was het opzet waar ik mij volledig wou voor engageren.

Je kent veel verenigingen. Wat vind je typisch, bijzonder aan Steunpunt Welzijn?

Hulp, solidariteit en menselijke waardigheid zijn doorheen deze 25 jaren de rode draad van ons Steunpunt, naast coördinatie, vrijwilligerswerking en sociale tewerkstelling, gedragen door een team van geëngageerde beroepsmedewerkers. De "ik-moraal" is een wij geworden.

De expertise die SW heeft in sociale economie zowel stedelijk als op landelijk gebied (denken wij aan de werking in de zorgboerderijen, aanLets, aan Snel en Wel,…) laten zeker mogelijkheden toe voor werkplekken.

Wat betekent welzijn eigenlijk? Hoe zie jij dat?

Hoe goed voel ik mij op persoonlijk, lichamelijk, spiritueel, psychisch en vooral sociaal vlak. Wat beteken ik voor een ander mens. Niet alleen materiële en immateriële behoeften spelen een rol in ons welzijnsgevoel, ook gezondheid, vrijheid vriendschap en solidariteit, maken deel uit van ieders welzijn.

Volwaardige participatie aan de samenleving is, essentieel voor ieders welzijn.

Ook als schepen en OCMW-raadslid zag je heel wat noden :van mensen. Wat kwam veel terug?

Vragen naar tewerkstelling, grote noden en tekorten in de sociale huisvesting, geldnood bij veel mensen, tekorten en wachtlijsten in de kinderopvang.
Je zet je ook in voor de vzw Goedewil, een bijzonder vrijwilligerswerk. Hoe helpen jij en je echtgenoot Hilaire daaraan mee?
Sedert 1990 helpen wij via onze vzw mensen in nood zowel materieel als immaterieel als moreel. Regelmatig gaan wij ook ter plekke kijken wat de noden en problemen zijn en trachten wij hulp te bieden.

Elke dinsdag en eerste zaterdag zijn wij te bereiken in de Dr De Moorstraat, 104, Aalst waar wij steun aanbieden: kledij, dekens, lakens, schoenen, klein materiaal, speelgoed enz. In Aalst en verre omgeving heerst veel armoede. Daarom ook trachten wij via instellingen en verenigingen, OCMW's, artsen, scholen, Steunpunt Welzijn, CAW, verpleegkundigen enz. mensen deskundig te helpen en oplossingen te zoeken zowel materieel als moreel.

Wij werken als vzw volledig autonoom, uitsluitend. met vrijwilligers en vragen geen subsidies aan de overheid om .onze. onafhankelijkheid te kunnen bewaren. Wel werken wij mee aan projecten zodat privé-organisaties ons de mogelijkheid geven onze vzw uit te breiden, en mensen met noden nog meer kunnen helpen.

Ongetwijfeld .is het zo dat Jozef Cardijn een enorme positieve invloed gehad heeft op ons, vrienden van de christelijke arbeidersbeweging en zeker ook op mij als KAV-lid, nu Femma.

Zien, oordelen, handelen, het waren de waarden van Cardijn toen hij zag hoe kinderen, jongeren, vrouwen genoodzaakt waren om thuiswerk te doen voor de textielsector, Ze verdienden; een hongerloon en waren op geen ,enkele manier beschermd.
Nu nog zien wij dat vooral vrouwen, bij scheiding of overlijden van de man financieel slachtoffer zijn na jaren gediend te hebben in een "welstellend" gezin.
Gelijkwaardigheid van mensen, dat zou ik mijn slogan durven noemen en naar handelen.

Steunpunt Welzijn wil mensen sterker maken. Wat zou j antwoorden aan wie dat allemaal niet nodig vindt?

Wie het niet nodig vindt praat niet MET mensen maar praat OVER mensen. Het zijn de ervaringsdeskundigen ,die vaak zelf uit een zware dip komen, die best antwoord kunnen bieden aan vaak hoogopgeleide betweters.
Mensen een opleiding laten volgen als ervaringsdeskundige en hen daarna een baan aanbieden maakt hen ongetwijfeld sterker.

Close