Our Phone Number: 053 89 06 28 Our Email Address: steunpunt@welzijn.net

Michel De Gols

Welzo-interview met Michel De Gols

foto 6

Ik zou jongeren zeker adviseren om deel te nemen aan het vrijwilligerswerk groot en klein. Dat zegt Michel De Gols, voorzitter van Steunpunt Welzijn en zelf kranige zestiger.

Michel, wat heeft je doen besluiten om lid, bestuurder en de jongste jaren voorzitter te zijn?

De voornaamste reden om mij actief in te zetten voor Steunpunt is vooral het werken met en voor de kwetsbare medemens in de samenleving. De doelstellingen om nuttig werk te creëren voor de sociaal zwakkeren en deze doelgroep medewerkers te pilotteren naar de reguliere arbeidsmarkt is een permanent aandachtspunt en een blijvende uitdaging.

Je kent veel verenigingen.  Wat vind je typisch, bijzonder aan Steunpunt Welzijn?

Steunpunt kan zich soepel aanpassen aan de nood en de vraag. Het voortdurende en gedreven inspelen aan de vraag en de behoeften maken Steunpunt anders dan een klassieke vereniging. Ook is de verantwoordelijkheid van de acties en doelstellingen maken het verschil. Steunpunt zet zich ook in voor andere verenigingen zowel voor praktische taken en specifieke opdrachten. Steunpunt geeft een oplossing aan de meeste vragen en opdrachten. Ook kunnen we stellen dat vanuit Steunpunt Welzijn andere initiatieven zijn gegroeid, denk maar aan SOS Schulden op School, de Zorgboerenwerking, e.a.

Wat betekent "welzijn"" eigenlijk? Hoe zie je dat?

Welzijn is voor mij een overkoepelend begrip van een sector in blijvende evolutie. De burger staat hier centraal en ieders sterkte wordt geactiveerd en versterkt. De zorg voor de zwakkere en doelgroepmedewerkers in onze maatschappij vormt  een blijvend aandachtspunt. Het uitbouwen van de nodige zorg en ondersteuning van het individu in diverse sectoren waar "de mens" centraal staat.

Welzijn is voor mij ook de sociale zekerheid dat een basisgarantie vormt voor onze bevolking gesteund door diverse instellingen. Dit is voor mij ook "Welzijn".

Je komt in heel wat kringen en ziet heel wat noden van mensen (Je was trouwens een tijd lid van de OCMW-raad in Aalst). Wat treft je daar vooral bij?

het was in de OCMW-raad als lid van het Bijzonder Comité' Sociale Dienst, dat ik geconfronteerd werd met de zwakkere en noodlijdende burgers uit onze stad. Dit heeft veel indruk op mij gemaakt. Het OCMW doet hier een immens werk met een team bekwame medewerkers. De hulp en bijstand is een blijvend aandachtspunt. Dit heeft mij ook de mogelijkheid gegeven om in andere verenigingen dit onder aandacht te brengen op verschillende niveaus. 

Vrijwilligerswerk is je niet vreemd. Wat is het belang hiervan? Kan je vrijwilligerswerk aanbevelen aan jongeren?

Het verenigingsleven is niets zonder vrijwilligers. Op vrijwilligers staat of valt een vereniging in de non-profit sector. Ook bij Steunpunt is de vrijwilligerswerking een belangrijke poot. Ik zou jongeren zeker adviseren om deel te nemen aan het vrijwilligerswerk groot en klein. Het vormt zeker een maatschappelijke vorming en sociaal onderbouw van onze jongeren.

Steunpunt Welzijn wil 'mensen sterker maken'. Wat zou je antwoorden aan wie dat allemaal niet nodig vindt?

Het is de plicht van onze maatschappij en in het bijzonder de welzijnssector om mensen te versterken rekening houdende met de capaciteit en levensstandaard van de burger. Het is niet enkel de plicht van de maatschappij maar ook van ons als individu om hier werk van te maken en continu onder de aandacht te brengen.
Voor Steunpunt Welzijn is dit een blijvende opdracht en geeft me een gevoel van voldoening.

Close